AAU Kvalitetsnetværk – lær mere om kvalitetsarbejdet på AAU via videndeling

Description:

Arbejder du i det daglige med opgaver inden for sikring af kvalitet og relevans i uddannelserne, enten som TAP eller VIP, vil du via deltagelse i kvalitetsnetværket kunne få mere viden og inspiration til dette arbejde. Kvalitetsnetværket er et uformelt netværk, der er åbent for alle ansatte på AAU, der udfører kvalitetsarbejde. Læs evt. mere om AAU kvalitetsnetværk.

Kvalitetsnetværket har 4 møder om året, hvortil der vil være fastlagt forskellige temaer for hvert møde, og deltagerne på kvalitetsnetværket vil selv være inputgivere til disse temaer. Du kan derfor også selv vælge, hvilke møder, der giver mening for dig at deltage på i forhold til dine arbejdsopgaver inden for kvalitetsarbejdet.

Indhold for møde nr. 2 - den 14. november 2019:

 • Velkommen og opfølgning fra sidste kvalitetsnetværksmøde d. 12-09-2019
 • Information om og status for udviklingen af AAU’s kvalitetssystem
 • Arbejdsgruppens arbejde med ny struktur for AAU’s kvalitetssystem
 • Studentercentreret læring (SCL) – hvordan honorerer vi dette nye krav i bekendtgørelsen
 • Information og refleksioner fra Akkrediteringsinstitutionens seminar d. 26. september, hvor bl.a. Prorektor og "Strategi og Kvalitet" deltog.
 • Videndeling om undervisnings- og semesterevalueringer og
 • Gennemgang af "Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser"- link
 • Kort oplæg fra 2 institutter som fortæller om deres arbejde med undervisnings- og semesterevalueringer
 • Hvordan indsamles de studerendes evalueringer
 • Hvordan behandles besvarelserne i studienævnet / blandt underviserne / blandt andre?
 • Hvordan træffes beslutninger og hvordan dokumenteres disse – er der sammenhæng til selvevalueringshandlingsplanerne?
 • Hvordan tilbagemeldes til de studerende
 • Drøftelse og erfaringsudveksling i grupper
 • Opsamling på plenum
 • Nyt siden sidst
 • Eventuelt

Andre relevante temaer kunne eksempelvis være: Selvevalueringsprocessen, Dimittendundersøgelser, Studienævnsrapporter, Konkrete nøgletal osv.

Målgruppe
Alle medarbejdere på AAU, der arbejder med kvalitet og relevans af AAU’s uddannelser. Det kan være både VIP og TAP.

Deltagelse
Den enkelte deltager tilmelder sig selv via nedenstående holdtilmelding og afklarer deltagelse med sin leder.

Kursusform
Der vil altid være følgende dele på kurset: rammesættende viden, videndeling som ofte i grupper samt nyhedsinformation.

Ansvarlige for afholdelsen
Afdelingen Strategi og Kvalitet, hvor Lena Højlund Larsen er kontaktperson.

 
 Class no.DateTimeLocation
Sign up deadline
Sign off deadline
Seats taken (Waiting list)  
03
27/02/2020
12:00 to 15:00Aalborg Campus
24/02/2020 12:00
24/02/2020 12:00
17 out of 50  (0)
04
27/05/2020
12:00 to 15:00Aalborg Campus
24/05/2020 12:00
24/05/2020 12:00
8 out of 50  (0)
05
26/08/2020
12:00 to 15:00Aalborg Campus
23/08/2020 12:00
23/08/2020 12:00
7 out of 50  (0)
06
24/11/2020
12:00 to 15:00Aalborg Campus
21/11/2020 12:00
21/11/2020 12:00
7 out of 50  (0)
agent
Let The agent  notify you when new classes are available.

Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 7K | 9100 Aalborg 


Personal data policy
© Plan2learn 3.9.12