Arbejdsfællesskabet i en corona-tid: Potentialet i krisen

Price:

0,00 DKK
Kurset er gratis

Description:

Arbejdsfællesskabet i en corona-tid: Potentialet i krisen, v. erhvervspsykolog Tue Isaksen

Målgruppe: Arbejdsmiljøorganisationen og andre med rolle i arbejdsmiljøarbejdet

Kursusformål

Trods corona-situationens alvor og indgriben i vores ”almindelige” arbejdsliv, så er har det også bidraget positivt til nye måder at arbejde på og indgå i et arbejdsfællesskab.

 

Dette vil der blive stillet skarpt på undervejs:

Et af Tues budskaber er, at den positive fællesskabsfølelse og det allestedsnærværende samfundssind, som corona-krisen har bragt med sig, ikke rodfæster sig naturligt, fordi der netop er tale om en ekstern trussel, som langsomt bliver mindre, jo længere vi bevæger os mod (gen)etablering af faste rutiner og en ny ’normal’ hverdag.

Det styrkede fællesskab, som ”fjendebilledet” har skabt, kan kun forblive, hvis truslen forbliver. Og det er her, vi skal fokusere konstruktivt på at fastholde det positive løft i fællesskabet, som vi i den seneste tid har oplevet og bringe det med ind i arbejdsfællesskabet på lang sigt.

I organisationen blomstrer nye idéer til, hvordan vi overkommer fysiske afstande, laver sociale aktiviteter i det virtuelle rum, tænker ergonomi og fysisk sundhed ind i daglige arbejdsaktiviteter og meget mere. Der er et stort ønske om at bevare og fremme denne adfærd – og gøre det til nye sunde vaner.

Ifølge erhvervspsykolog Tue Isaksen er det nu, vi skal bruge tiden på at fremhæve alle de positive ændringer, krisen har skabt, og sikre, at vi fastholder og udvikler den læring – bl.a. for at styrke arbejdsfællesskabet. Tue vil give indsigt i og indspark til, hvordan kan vi som arbejdsmiljøorganisation, samarbejdsudvalg, ledere og andre med særlig vigtig funktion ift. trivsel, understøtte denne proces.

 

Om Tue

Tue Isaksen er erhvervspsykolog hos ArbejdsmiljøCentret, foredragsholder og forfatter til bogen Biologisk Stress. Han har i mange år særligt beskæftiget sig med de centrale områder, der danner bro mellem psykologi og biologi i os mennesker, helt specifikt de biologiske processer, der ligger bag fænomenet stress, og hvordan indsigt i vores grundlæggende natur kan forklare og dermed anvendes til at undgå stress og psykisk ubalance i arbejdslivet.

 

Arrangementet er en del af ”Danmarks Mentale Sundhedsdag”, hvor AAU via foreningen Velliv har søgt, og fået, bevilget midler til oplægget. 

Contact:

Questions related to registration:
Tine Bjørka
tib@adm.aau.dk
Questions related to content:
Tanja Busk Lykke Sloth
tbs@adm.aau.dk
 
Number of classes found: 0
agent
Let The agent  notify you when new classes are available.

Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 7K | 9100 Aalborg 


Personal data policy
© Plan2learn 3.9.14.2