Koordinatoruddannelsen

Description:

Koordinatoruddannelsen 

Rollen som administrativ medarbejder eller koordinator i det offentlige stiller store krav til dig som medarbejder. Der stilles krav om service, koordinering, effektivitet og planlægning. Der er samtidig stigende krav om, at du kan arbejde udviklingsorienteret, indgå i tværfaglige samarbejder samt være en god kommunikator og en stærk samarbejdspartner for ledelse, kolleger og kunder.  
Koordinatoruddannelsen giver dig masser af inspiration, viden og værktøjer til at udvikle din rolle fremadrettet. 

Udbytte 

Uddannelsesforløbet giver dig

• En forståelse af din rolle i organisationen 

• En masse brugbare værktøjer til din daglige kommunikation 

• Redskaber til planlægning af din tid, dine opgaver og din kommunikation

• Træning i håndtering af konflikter

• Mere gennemslagskraft 

• Bevidsthed om dine styrker og udviklingsområder samt sparring omkring din personlige udviklingsplan 

Herudover giver forløbet dig desuden det kompetencegivende modul ”Kommunikation i praksis” på 10 ECTS point fra akademiuddannelsen i kommunikation og formidling 

Indhold

På uddannelsesforløbet arbejder vi bl.a. med: 

• Din rolle i organisationen – lær at navigere i spændfeltet mellem leder, kolleger og studerende 
• Træning i personlig, skriftlig og digital kommunikation 
• Mødekoordinering og mødekommunikation 
• Personlig gennemslagskraft 
• Konfliktforståelse og -håndtering 
• Redskaber til tidsoptimering og personlig planlægning 
• Din personprofil og udvikling af din rolle som koordinator

Deltagere

Koordinatoruddannelsen er for dig, der arbejder som sekretær, kontorassistent, administrativ medarbejder, koordinator, projektmedarbejder, blæksprutte eller lignende

Tilrettelæggelse

Uddannelsesforløbet er baseret på modulet ”Kommunikation i praksis” fra akademiuddannelsen i kommunikation og formidling og giver dig 10 ECTS point fra en kompetencegivende akademiuddannelse. 
Der veksles i forløbet mellem oplæg, gruppearbejde og workshops, og der inddrages løbende konkrete eksempler og cases fra din hverdag.  
Der sammensættes læringsgrupper, som arbejder sammen under og imellem undervisningsgangene med konkrete problemstillinger fra AAU. Hertil spiller din leder desuden en rolle undervejs i forløbet, idet der er indlagt sparringssamtaler mellem dig og din leder imellem undervisningsgangene. Formålet med dette er at sikre, at det du lærer på forløbet også forankres hos og bakkes op af din leder, så det bliver nemmere at gøre brug af dine nye kompetencer i din dagligdag.  
Endelig udarbejdes i forløbet en personprofil, som inddrages undervejs i forløbet ift. at arbejde med den enkelte deltagers styrker og udviklingsområder, og herudover vil du få en times personlig sparring omkring din personlige udviklingsplan. 
Forløbet afsluttes med en kort skriftlig opgave og en mundtlig eksamen 

Vejledning 20.4 + 21.4
Sparring 4.5 + 5.5
Eksamen 25.5 + 26.5

 

Pris og finansiering

Indeholdt i prisen er 8 dages undervisning i UCN act2learns lokaler med fuld forplejning, udarbejdelse af personprofil, vejledning, og eksamen med ekstern censor samt en times personlig sparring / coaching omkring dit personlige udviklingsforløb. 
Der kan søges omstillingsmidler til forløbet på 10.000-, Kr. pr. medarbejder - afhængigt af uddannelsesniveau. 
Ligeledes er der mulighed for at søge statens kompetencemidler til den resterende del af forløbet. 


Indeholdt i prisen er 8 dages undervisning i UCN act2learns lokaler med fuld forplejning, udarbejdelse af personprofil, vejledning, og eksamen med ekstern censor samt en times personlig sparring / coaching omkring dit personlige udviklingsforløb. 


Der kan søges omstillingsmidler til forløbet på 10.000-, Kr. pr. medarbejder - afhængigt af uddannelsesniveau. 

Ligeledes er der mulighed for at søge statens kompetencemidler til den resterende del af forløbet. 


For yderligere information vedr. kursets indhold og tilrettelæggelse kontakt studievejleder Birgitte Nørgaard Jensen på telefon 72 69 17 39 eller mail bin@ucn.dk.

Contact:

Questions related to registration:
Tine Bjørka
tib@adm.aau.dk
Questions related to content:
Studievejleder/UCN Birgitte Nørgaard Jensen
Tlf. 72 69 17 39 / Mail bin@ucn.dk
 
 Class no.DateTimeLocation
Sign up deadline
Sign off deadline
Seats taken (Waiting list)  
02
19/01/2021
20/01/2021
16/02/2021
17/02/2021
09/03/2021
10/03/2021
23/03/2021
24/03/2021
08:30 to 15:30
08:30 to 15:30
08:30 to 15:30
08:30 to 15:30
08:30 to 15:30
08:30 to 15:30
08:30 to 15:30
08:30 to 15:30
UCN
29/12/2020 08:30
29/12/2020 08:30
4 out of 24  (0)
agent
Let The agent  notify you when new classes are available.

Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 7K | 9100 Aalborg 


Personal data policy
© Plan2learn 3.9.14.2