Projektledelse

Price:

12.000,00 DKK VAT free
Prisen er variabel i forhold til antal deltagere - makspris beløber sig til Kr. 12000-, Deltagere med en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller lignende som højeste fuldførte uddannelse kan søge op til Kr. 10.000-, til kurset gennem omstillingsfonden. Ansøgningsskema er vedhæftet under " mere information " og bedes sendes til hlm@adm.aau.dk hurtigst muligt.

Description:

Bliv (endnu bedre) til at arbejde med projekter

" Projektledelse " klæder dig (endnu) bedre på til at håndtere din rolle som projektleder, projektkoordinator eller projektdeltager. 

Dit udbytte

På modulet " projektledelse " lærer du, hvordan man styrer projekter  fra A til Z, og du får grundlæggende forståelse for de værktøjer, der skal til for at skabe og gennemføre gode projekter. 

Samtidig får du et kompetencegivende modul i projektledelse, son du kan bygge videre til en hel akademiuddannelse. 

Indhold

  • Planlægning og styring af projekter fra de indledende faser til afslutning og evaluering 
  • Din rolle som projektleder og projektdeltager - lær at navigere o spændefeltet mellem projektejer, projektleder, projektdeltagere, interessenter m.fl. 
  • Kommunikative værktøjer i forbindelse med projekter 
  • Personlig gennemslagskraft 
  • Ledelse af mennesker i projekter 

Du kan forvente et målrettet og personligt forløb, hvor du trænes i konkrete metoder og værktøjer omkring projektledelse. 

Deltagere

Forløbet retter sig mod projektledere, projektkoordinatorer, og projektdeltagere. Herudover retter det sig mod alle medarbejdere, der gerne vil vide mere om at arbejde projektorienteret og ønsker eller forventer at indgå i flere projekter hos Aalborg Universitet. 

Tilrettelæggelse

Forløbet bygger på modulet " projektledelse " fra akademiuddannelsen i ledelse. " Projektledelse " er et kompetencegivende modul, der giver dig 10 ECTS point. 

Forløbet afsluttes med 2 siders erhverscase samt mundtlig eksamen. Som deltager får man både individuel og gruppevejledning ift. opgaveskrivning. 

Der arbejdes i forløbet med konkrete projekter fra din egen praksis, og så vidt muligt arbejder den enkelte deltager med et konkret projekt hele vejen gennem forløbet. 

Der veksles i forløbet mellem oplæg, gruppearbejde og workshops. Der sammensættes desuden læringsgrupper, som arbejder sammen under og imellem undervisningsgangene. 

Contact:

Questions related to registration:
Tine Bjørka
tib@adm.aau.dk
Questions related to content:
Tine Bjørka
tib@adm.aau.dk
 
Number of classes found: 0
agent
Let The agent  notify you when new classes are available.

Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 7K | 9100 Aalborg 


Personal data policy
© Plan2learn 3.9.14.2