AAU Kvalitetsnetværk – lær mere om kvalitetsarbejdet på AAU via videndeling

Description:

Arbejder du i det daglige med opgaver inden for sikring af kvalitet og relevans i uddannelserne, enten som TAP eller VIP, vil du via deltagelse i kvalitetsnetværket kunne få mere viden og inspiration til dette arbejde. Kvalitetsnetværket er et uformelt netværk, der er åbent for alle ansatte på AAU, der udfører kvalitetsarbejde. Læs evt. mere om AAU kvalitetsnetværk.

Kvalitetsnetværket har 4 møder om året, hvortil der vil være fastlagt forskellige temaer for hvert møde, og deltagerne på kvalitetsnetværket vil selv være inputgivere til disse temaer. Du kan derfor også selv vælge, hvilke møder, der giver mening for dig at deltage på i forhold til dine arbejdsopgaver inden for kvalitetsarbejdet.

Indhold for møde nr. 3 - den 27. februar 2020:

 • Velkommen og opfølgning fra sidste kvalitetsnetværksmøde d. 14-11-2019.

 •  Information om og status for evaluering og udvikling af AAU’s kvalitetssystem
  •  Afslutning af fase 2 – ny kvalitetspolitik for uddannelsesområdet
  • Igangsættelse af fase 3 
 • Videndeling om aftagerpaneler

  • Gennemgang af ”Ramme for dialog med aftagerpaneler tilknyttet Aalborg Universitet”- link

  • Kort oplæg fra Institut for Medicin og Sundhedsteknolog (SUND) v. Pia Nielsen og Institut for Kultur og Læring (HUM) v. Kathrine Vognsen og Susanne Hald
   • Hvilke deltagere er der i aftagerpanelet?
   • Hvor mange møder holdes om året og hvordan er fremmødet til disse?
   • Hvordan forløber mødet og dialogen med aftagerne?
   • Eksempler på input/vurderinger fra aftagerpanelerne, der har givet anledning til at igangsætte indsatser eller og/eller ændringer i uddannelsernes indhold?
   • Hvordan indsatser foranlediget fra aftagerkontakten er gennemført?
   • Er der evt. andre former for aftagersamarbejder ud over aftagerpanelerne, der giver god værdi på instituttet?
 • Drøftelse og erfaringsudveksling i grupper
 • Opsamling på plenum
 • Nyt siden sidst

 • Eventuelt

Andre relevante temaer kunne eksempelvis være: Selvevalueringsprocessen, Dimittendundersøgelser, Studienævnsrapporter, Studiemiljø, Konkrete nøgletal osv.

Målgruppe
Alle medarbejdere på AAU, der arbejder med kvalitet og relevans af AAU’s uddannelser. Det kan være både VIP og TAP.

Deltagelse
Den enkelte deltager tilmelder sig selv via nedenstående holdtilmelding og afklarer deltagelse med sin leder.

Kursusform
Der vil altid være følgende dele på kurset: rammesættende viden, videndeling som ofte i grupper samt nyhedsinformation.

Ansvarlige for afholdelsen
Afdelingen Strategi og Kvalitet, hvor Lena Højlund Larsen er kontaktperson.

 
 Class no.DateTimeLocation
Sign up deadline
Sign off deadline
Seats taken (Waiting list)  
05
26/08/2020
12:00 to 15:00Aalborg Campus
21/08/2020 12:00
21/08/2020 12:00
21 out of 50  (0)
06
24/11/2020
12:00 to 15:00Aalborg Campus
20/11/2020 12:00
20/11/2020 12:00
14 out of 50  (0)
agent
Let The agent  notify you when new classes are available.

Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 7K | 9100 Aalborg 


Personal data policy
© Plan2learn 3.9.14.1