AAU Kvalitetsnetværk – lær mere om kvalitetsarbejdet på AAU via videndeling

Description:

Arbejder du i det daglige med opgaver inden for sikring af kvalitet og relevans i uddannelserne, enten som TAP eller VIP, vil du via deltagelse i kvalitetsnetværket kunne få mere viden og inspiration til dette arbejde. Kvalitetsnetværket er et uformelt netværk, der er åbent for alle ansatte på AAU, der udfører kvalitetsarbejde. Læs evt. mere om AAU kvalitetsnetværk.

Kvalitetsnetværket har 4 møder om året, hvortil der vil være fastlagt forskellige temaer for hvert møde, og deltagerne på kvalitetsnetværket vil selv være inputgivere til disse temaer. Du kan derfor også selv vælge, hvilke møder, der giver mening for dig at deltage på i forhold til dine arbejdsopgaver inden for kvalitetsarbejdet.

Temaet for møde nr. 7 den 14. januar 2021 er ”Årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering” og foreløbige dagsorden er:

 • Velkommen og opfølgning fra sidste kvalitetsnetværksmøde d. 24-11-2020.
   • Oversigt over dette mødes deltagere / eventuelle kommentarer fra sidste møde. 
   • Status for projektet ”Evaluering og udvikling af AAU’s kvalitetssystem”
 • Status for fase 3
  • Foreløbig skitse til implementeringsplan
 • Kvalitetsnetværkets input til ”Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering”
  • Præsentation af udkast til ”Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering”, som erstatter ”Procedure for Studienævnsrapporter” og ”Procedure for selvevaluering og udvikling af uddannelser”.
 • Kvalitetsnetværkets input til proceduren: gruppedrøftelser 
  • Opsamling  i plenum
 • Kvalitetsnetværkets input til ”Procedure for vejledning af forsinkede studerende”
  • Præsentation af udkast til ”Procedure for vejledning af forsinkede studerende”, som erstatter ”Procedure for frafaldstruede studerende”.
 • Kvalitetsnetværkets input til proceduren: gruppedrøftelser 
  • Opsamling  i plenum
 • Nyt siden sidst
 • Eventuelt

Andre relevante temaer kunne eksempelvis være: Selvevalueringsprocessen, Dimittendundersøgelser, Studienævnsrapporter, Konkrete nøgletal osv.

Målgruppe
Alle medarbejdere på AAU, der arbejder med kvalitet og relevans af AAU’s uddannelser. Det kan være både VIP og TAP.

Deltagelse
Den enkelte deltager tilmelder sig selv via nedenstående holdtilmelding og afklarer deltagelse med sin leder.

Kursusform
Der vil altid være følgende dele på kurset: rammesættende viden, videndeling som ofte i grupper samt nyhedsinformation.

Ansvarlige for afholdelsen
Afdelingen Strategi og Kvalitet, hvor Lena Højlund Larsen er kontaktperson.

Grundet Covid-19 situationen afholdes netværksmødet i november 2020 og januar 2021 virtuelt. Der udsendes link til deltagerne umiddelbart inden mødet.

 

 
 Class no.DateTimeLocation
Sign up deadline
Sign off deadline
Seats taken (Waiting list)  
08
07/04/2021
12:00 to 15:00Aalborg Campus
02/04/2021 12:00
02/04/2021 12:00
8 out of 50  (0)
09
23/08/2021
12:00 to 15:00Aalborg Campus
18/08/2021 12:00
18/08/2021 12:00
6 out of 50  (0)
10
18/11/2021
12:00 to 15:00Aalborg Campus
15/11/2021 12:00
15/11/2021 12:00
6 out of 50  (0)
agent
Let The agent  notify you when new classes are available.

Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 7K | 9100 Aalborg 


Personal data policy
© Plan2learn 3.9.14.2