1-dags arbejdsmiljøkursus for AAU’s mellemledere og andre, der i praksis udfører personaleledelsesopgaven

Price:

1.200 DKK VAT free
Prisen afhænger af deltagerantallet - max. pris kr. 1.200

Description:

AAU har omkring 300 mellemledere - viceinstitutledere, sektionsledere, områdeledere, gruppeledere, koordinatorer, forskningsgruppeledere og viceforskningsgruppeledere, og andre som i praksis udfører personaleledelsesopgaven. I udførelsen af opgaven med den daglige personaleledelse sætter de et ganske væsentligt aftryk på arbejdsmiljøet. Det gælder alle typer mellemledere, uanset om vedkommende er udstyret med en formel personaleledelseskasket eller ej.

AAU’s mellemledere er kun i få tilfælde uddannet i arbejdsmiljø eller introduceret til arbejdsmiljøfænomenet, hvilket efterlader et rum med mulighed for forbedringer til gavn for arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøsektionen udbyder derfor i samarbejde med CRECEA dette 1-dages kursus.

På dagen vil du få svar og refleksioner over:

  • De fleste medarbejdere oplever, at mellemlederen har stor betydning for deres trivsel og arbejdsmiljø – men hvilke faldgruber og styrker er der i denne position?
  • Hvad er mellemlederens pligter og ansvar i relation til arbejdsmiljøet?
  • Hvad er Aalborg Universitets forventninger til mellemlederen i relation til arbejdsmiljø?
  • Hvad siger arbejdsmiljøloven ift. instruktion og tilsyn og hvad kræver det af mellemlederen?
  • Hvordan kan mellemlederen bidrage positivt i samarbejdet med arbejdsmiljøorganisationen?
  • Hvad går AAU’s APV-koncept ud på?
  • Hvad er det så egentlig, mellemlederen kan og skal lave i praksis; hvor finder man information om arbejdsmiljøarbejde, metoder, modeller, bistand fra arbejdsmiljøeksperter mv.?

Målgruppe
Alle AAU’s mellemledere, dvs. viceinstitutledere, sektionsledere, forskningsgruppeledere, vidensgruppeledere, områdeledere, souschefer og andre, der i praksis udfører personaleledelsesopgaven, uanset om der er en formel personaleledelsesopgave eller ej knyttet til stillingen, og som ikke allerede har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Deltagelse
Invitationen distribueres via institutlederen hhv. FS-afdelingschefen, som identificerer det konkrete uddannelsesbehov i enheden (jf. målgruppebeskrivelsen) og derefter tilrettelægger den nødvendige deltagelse. Rektor og HAMiU lægger stor vægt på, at så mange mellemledere som overhovedet muligt gennemfører kurset.

Kursusform
Aktiv deltagelse med øvelser på dagen.

Undervisere
Jens Kjær Jensen fra CRECEA samt en medarbejder fra AAU’s arbejdsmiljøsektion (AMS)

Contact:

Questions related to registration:
Tine Bjørka
tib@adm.aau.dk
 
 Class no.DateTimeLocation
Sign up deadline
Sign off deadline
Seats taken (Waiting list)  
09
06/05/2021
08:15 to 16:00Aalborg Universitetsbibliotek
15/04/2021 08:15
15/04/2021 08:15
0 out of 22  (0)
agent
Let The agent  notify you when new classes are available.

Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 7K | 9100 Aalborg 


Personal data policy
© Plan2learn 3.9.14.2