Basiskursus i uddannelsesledelse ved danske universiteter

Description:

Basiskursus i uddannelsesledelse ved danske universiteter Uddannelsesledere er et centralt omdrejningspunkt for universiteternes pædagogiske kvalitetssikring af uddannelserne og udvikling af nye undervisningsmetoder. Uddannelseslederne befinder sig i et krydspres mellem studerendes forventninger, faglige traditioner og interesser samt uddannelsespolitiske krav.

De kan derfor føle sig udfordrede både på en utilstrækkelig fagdidaktisk redskabskasse, og på den organisatoriske placering mellem studerende, kolleger, studieadministration og formel ledelse med forskellige behov og interesser. Uddannelseslederne kan derfor have behov for værktøjer og kompetenceudvikling for at kunne håndtere de mange ledelsesroller bedst muligt.

Kurset er centreret omkring uddannelsesledelsens kvalitetssikring af uddannelserne, hvor formålet er at give uddannelseslederne en pædagogisk faglig opkvalificering, således at de pædagogiske tanker i forbindelse med undervisnings- og uddannelsesdesign får et solidt fundament. Desuden vil der blive inddraget mere generisk ledelsestræning i form af procesledelse, der klæder uddannelseslederen på til at håndtere de forskellige ledelsesroller og mange interessenter.

Kurset er målrettet især ny-udpegede, men også mere erfarne uddannelsesledere ved danske universiteter. Typiske titler er: studieledere, studienævnsformænd, uddannelseskoordinatorer, skoleledere eller viceinstitutledere.

Efterår 2019: 

Oktober og november 2019 - læs mere og tilmeld dig her

Forår 2020: 

Modul 1: 9. - 10. marts 

Modul 2: 11.-12. maj 

Efterår 2020:

Modul 1: 5.-6. oktober 

Modul 2: 23.-24. oktober 

Yderligere information kan læses i folderen, som du kan finde for her  efterår 2019  

 

Contact:

Questions related to registration:
Questions related to content:
Tine Corfitsen
tco@adm.aau.dk
 
Number of classes found: 0
agent
Let The agent  notify you when new classes are available.

Aalborg Universitet | Fredrik Bajers Vej 7K | 9100 Aalborg 


Personal data policy
© Plan2learn 3.9.8.1